สมาน เกล็ดเลือดจอมซ่า

เกล็ดเลือด

เค้ามาแว้ว “สมาน” เกล็ดเลือด จอมซ่า ผู้ดูแลรักษาบาดแผลทั้งในและนอกร่างกายเรา

เกล็ดเลือด
Facebook Messenger