ผลงานด้านสื่อความรู้สุขภาพ

นอกจากบทความที่ทาง เฮลท์แลบ ได้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแล้ว ทางเรายังได้จัดทำ สื่อออนไลน์เป็น ชุดการ์ตูนสุขภาพ โดยผลงานที่ได้นำเสนอไปแล้วมีดังนี้

ผลงานการตรวจสุขภาพองค์กร