ผลงาน

ผลงานด้านสื่อความรู้สุขภาพ

นอกจากบทความที่ทาง เฮลท์แลบ ได้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแล้ว ทางเรายังได้จัดทำ สื่อออนไลน์เป็น ชุดการ์ตูนสุขภาพ โดยผลงานที่ได้นำเสนอไปแล้วมีดังนี้

ผลงานการตรวจสุขภาพองค์กร

 • มหาชัย ทีแอลซี สาขา มหาชัย

  • บริษัท ยูเนียนโฟรเซ่นฟู้ดซ์ : ตรวจสุขภาพประจำปี
  • บริษัท เคแอนด์ยู : ตรวจสุขภาพประจำปี
  • โรงเรียนเจริญศิลป์ : ตรวจสุขภาพประจำปี
  • Top Supermarket : ตรวจก่อนเข้าทำงาน
  • หจก. เอ็ม ดี ฟู้ดส์ : ตรวจเพาะเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
  • หจก. มหาชัยกิจเจริญ : ตรวจเพาะเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
  • บริษัท บางกอก ซีฟู้ดส์ : ตรวจเพาะเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
  • บริษัท ซิกเวอร์ค : การตรวจสารเสพติด
 • เฮลท์แลบ สาขาหัวหิน

  • โรงเรียนวังไกลกังวล : โครงการตรวจหมู่เลือดให้กับนักเรียน
  •  โรงเรียนมัธยมสาธุการ
   • ตรวจสุขภาพประจำปี
   • โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานองค์กร
  • โรงเรียนดรุณศึกษา
   • โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานองค์กร
  • สำนักงานชลประทานที่ 14
   • โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานองค์กร
  • บริษัท โดล (ไทยแลนด์) จำกัด : ตรวจก่อนเข้างาน
  • Let’s Sea : ตรวจสุขภาพประจำปี
  • Loligo : ตรวจสุขภาพประจำปี
  • The Seacret : ตรวจสุขภาพประจำปี
  • นายเลิศ พาร์ค หัวหิน
   • ตรวจก่อนเข้างาน
   • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • Dean & Deluca : ตรวจก่อนเข้างาน
  • Riot Cafe’ : ตรวจก่อนเข้างาน