น้ำตาลสะสม หรือ Hb A1c คืออะไร

น้ำตาลสะสม
น้ำตาลสะสม หรือ Hb A1c คืออะไร แตกต่างอย่างไรจากการตรวจน้ำตาลแบบปกติ
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
3 years ago

[…] เพื่อยืนยันผลด้วยการตรวจภาวะน้ำตาลสะสม (HbA1c) แบบที่สองคือ ตรวจภาวะน้ำตาลสะสม […]

Facebook Messenger