วันนี้ผมมี ข้อมูลตัวอักษรย่อในแต่ละประเทศ มาฝากกันครับ (เรื่องนี้เผื่ออยากรู้จริงๆน่ะครับ ไม่รู้ได้ใช้กันหรือเปล่า –“)

โดยผมจะแบ่งเป็น 2 ข้างนะครับ คือ ข้างซ้ายจะเป็นการเรียงกันตามตัวย่อของประเทศนั้น ส่วนด้านขวาจะเป็นการเรียงตัวอักษรตามรายชื่อประเทศครับลองดูครับเผื่อได้ใช้ครับ ^^

ส่วนนี้เป็น File PDF ครับ abbreviation

Alphabetically by abbreviation Alphabetically by Country
Country Abbrev. Country Abbrev.
Ascension Island ac AFGHANISTAN AF
Andorra ad ALBANIA AL
United Arab Emirates ae ALGERIA DZ
Afghanistan af ANDORRA AD
Antigua And Barbuda ag ANGOLA AO
Anguilla ai ANGUILLA AI
Albania al ANTARCTICA AQ
Armenia am ANTIGUA AND BARBUDA AG
Netherlands Antilles an ARGENTINA REPUBLIC AR
Angola ao ARMENIA AM
Antarctica aq ARUBA AW
Argentina ar ASCENSION ISLAND AC
American Samoa as AUSTRALIA AU
Austria at AUSTRIA AT
Australia au AZERBAIJAN AZ
Aruba aw BAHAMAS BS
Azerbaijan az BAHRAIN BH
Bosnia And Herzegowina ba BANGLADESH BD
Barbados bb BARBADOS BB
Bangladesh bd BELARUS BY
Belgium be BELGIUM BE
Burkina Faso bf BELIZE BZ
Bulgaria bg BENIN BJ
Bahrain bh BERMUDA BM
Burundi bi BHUTAN BT
Benin bj BOLIVIA BO
Bermuda bm BOSNIA AND HERZEGOVINA BA
Brunei Darussalam bn BOTSWANA BW
Bolivia bo BOUVET ISLAND BV
Brazil br BRAZIL BR
Bahamas bs BRITISH INDIAN OCEAN TERR IO
Bhutan bt BRITISH VIRGIN ISLANDS VG
Bouvet Island bv BRUNEI DARUSSALAM BN
Botswana bw BULGARIA BG
Belarus by BURKINA FASO BF
Belize bz BURUNDI BI
Canada ca CAMBODIA KH
Cocos (Keeling) Islands cc CAMEROON CM
Congo (Democratic Republic) cd CANADA CA
Central African Republic cf CAPE VERDE CV
Congo (Republic) cg CAYMAN ISLANDS KY
Switzerland ch CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CF
Cote D’Ivoire ci CHAD TD
Cook Islands ck CHILE CL
Chile cl CHINA CN
Cameroon cm CHRISTMAS ISLANDS CX
China cn COCOS ISLANDS CC
Colombia co COLOMBIA CO
Costa Rica cr COMORAS KM
Cuba cu CONGO CG
Cape Verde cv CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC) CD
Christmas Island cx COOK ISLANDS CK
Cyprus cy COSTA RICA CR
Czech Republic cz COTE D IVOIRE CI
Germany de CROATIA HR
Djibouti dj CUBA CU
Denmark dk CYPRUS CY
Dominica dm CZECH REPUBLIC CZ
Dominican Republic do DENMARK DK
Algeria dz DJIBOUTI DJ
Ecuador ec DOMINICA DM
Estonia ee DOMINICAN REPUBLIC DO
Egypt eg EAST TIMOR TP
Eritrea er ECUADOR EC
Spain es EGYPT EG
Ethiopia et EL SALVADOR SV
Finland fi EQUATORIAL GUINEA GQ
Fiji fj ESTONIA EE
Falkland Islands (Malvinas) fk ETHIOPIA ET
Micronesia, Federated States Of fm FALKLAND ISLANDS FK
Faroe Islands fo FAROE ISLANDS FO
France fr FIJI FJ
Gabon ga FINLAND FI
United Kingdom gb FRANCE FR
Grenada gd FRANCE METROPOLITAN FX
Georgia ge FRENCH GUIANA GF
French Guiana gf FRENCH POLYNESIA PF
Guernsey gg FRENCH SOUTHERN TERRITORIES TF
Ghana gh GABON GA
Gibraltar gi GAMBIA GM
Greenland gl GEORGIA GE
Gambia gm GERMANY DE
Guinea gn GHANA GH
Guadeloupe gp GIBRALTER GI
Equatorial Guinea gq GREECE GR
Greece gr GREENLAND GL
South Georgia And The South Sandwich Islands gs GRENADA GD
Guatemala gt GUADELOUPE GP
Guam gu GUAM GU
Guinea-Bissau gw GUATEMALA GT
Guyana gy GUINEA GN
Hong Kong hk GUINEA-BISSAU GW
Heard And Mc Donald Islands hm GUYANA GY
Honduras hn HAITI HT
Croatia (local name: Hrvatska) hr HEARD & MCDONALD ISLAND HM
Haiti ht HONDURAS HN
Hungary hu HONG KONG HK
Indonesia id HUNGARY HU
Ireland ie ICELAND IS
Israel il INDIA IN
Isle of Man im INDONESIA ID
India in IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF IR
British Indian Ocean Territory io IRAQ IQ
Iraq iq IRELAND IE
Iran (Islamic Republic Of) ir ISLE OF MAN IM
Iceland is ISRAEL IL
Italy it ITALY IT
Jersey je JAMAICA JM
Jamaica jm JAPAN JP
Jordan jo JORDAN JO
Japan jp KAZAKHSTAN KZ
Kenya ke KENYA KE
Kyrgyzstan kg KIRIBATI KI
Cambodia kh KOREA, DEM. PEOPLES REP OF KP
Kiribati ki KOREA, REPUBLIC OF KR
Comoros km KUWAIT KW
Saint Kitts And Nevis kn KYRGYZSTAN KG
Korea, Republic Of kr LAO PEOPLE’S DEM. REPUBLIC LA
Kuwait kw LATVIA LV
Cayman Islands ky LEBANON LB
Kazakhstan kz LESOTHO LS
Lao People’s Democratic Republic la LIBERIA LR
Lebanon lb LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA LY
Saint Lucia lc LIECHTENSTEIN LI
Liechtenstein li LITHUANIA LT
Sri Lanka lk LUXEMBOURG LU
Liberia lr MACAO MO
Lesotho ls MACEDONIA MK
Lithuania lt MADAGASCAR MG
Luxembourg lu MALAWI MW
Latvia lv MALAYSIA MY
Libyan Arab Jamahiriya ly MALDIVES MV
Morocco ma MALI ML
Monaco mc MALTA MT
Moldova, Republic Of md MARSHALL ISLANDS MH
Montenegro me MARTINIQUE MQ
Madagascar mg MAURITANIA MR
Marshall Islands mh MAURITIUS MU
Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of mk MAYOTTE YT
Mali ml MEXICO MX
Myanmar mm MICRONESIA FM
Mongolia mn MOLDAVA REPUBLIC OF MD
Macau mo MONACO MC
Northern Mariana Islands mp MONGOLIA MN
Martinique mq MONTENEGRO ME
Mauritania mr MONTSERRAT MS
Montserrat ms MOROCCO MA
Malta mt MOZAMBIQUE MZ
Mauritius mu MYANMAR MM
Maldives mv NAMIBIA NA
Malawi mw NAURU NR
Mexico mx NEPAL NP
Malaysia my NETHERLANDS ANTILLES AN
Mozambique mz NETHERLANDS, THE NL
Namibia na NEW CALEDONIA NC
New Caledonia nc NEW ZEALAND NZ
Niger ne NICARAGUA NI
Norfolk Island nf NIGER NE
Nigeria ng NIGERIA NG
Nicaragua ni NIUE NU
Netherlands nl NORFOLK ISLAND NF
Norway no NORTHERN MARIANA ISLANDS MP
Nepal np NORWAY NO
Nauru nr OMAN OM
Niue nu PAKISTAN PK
New Zealand nz PALAU PW
Oman om PANAMA PA
Panama pa PAPUA NEW GUINEA PG
Peru pe PARAGUAY PY
French Polynesia pf PERU PE
Papua New Guinea pg PHILLIPINES PH
Philippines ph PITCAIRN PN
Pakistan pk POLAND PL
Poland pl PORTUGAL PT
St. Pierre And Miquelon pm PUERTO RICO PR
Pitcairn pn QATAR QA
Puerto Rico pr REUNION RE
Portugal pt ROMANIA RO
Palau pw RUSSIAN FEDERATION RU
Paraguay py RWANDA RW
Qatar qa SAMOA WS
Reunion re SAN MARINO SM
Romania ro SAO TOME/PRINCIPE ST
Serbia (possibly .yu through 9/2009) rs SAUDI ARABIA SA
Russian Federation ru SENEGAL SN
Rwanda rw SERBIA SP
Saudi Arabia sa SEYCHELLES SC
Solomon Islands sb SIERRA LEONE SL
Seychelles sc SINGAPORE SG
Sudan sd SLOVAKIA SK
Sweden se SLOVENIA SI
Singapore sg SOLOMON ISLANDS SB
St. Helena sh SOMALIA SO
Slovenia si SOMOA,GILBERT,ELLICE ISLANDS AS
Svalbard And Jan Mayen Islands sj SOUTH AFRICA ZA
Slovakia (Slovak Republic) sk SOUTH GEORGIA, SOUTH SANDWICH ISLANDS GS
Sierra Leone sl SOVIET UNION SU
San Marino sm SPAIN ES
Senegal sn SRI LANKA LK
Somalia so ST. HELENA SH
Suriname sr ST. KITTS AND NEVIS KN
Sao Tome And Principe st ST. LUCIA LC
Soviet Union su ST. PIERRE AND MIQUELON PM
El Salvador sv ST. VINCENT & THE GRENADINES VC
Syrian Arab Republic sy SUDAN SD
Swaziland sz SURINAME SR
Turks And Caicos Islands tc SVALBARD AND JAN MAYEN SJ
Chad td SWAZILAND SZ
French Southern Territories tf SWEDEN SE
Togo tg SWITZERLAND CH
Thailand th SYRIAN ARAB REPUBLIC SY
Tajikistan tj TAIWAN TW
Tokelau tk TAJIKISTAN TJ
Turkmenistan tm TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF TZ
Tunisia tn THAILAND TH
Tonga to TOGO TG
East Timor tp TOKELAU TK
Turkey tr TONGA TO
Trinidad And Tobago tt TRINIDAD AND TOBAGO TT
Tuvalu tv TUNISIA TN
Taiwan tw TURKEY TR
Tanzania, United Republic Of tz TURKMENISTAN TM
Ukraine ua TURKS AND CALCOS ISLANDS TC
Uganda ug TUVALU TV
United Kingdom uk UGANDA UG
United States Minor Outlying Islands um UKRAINE UA
United States us UNITED ARAB EMIRATES AE
Uruguay uy UNITED KINGDOM UK
Uzbekistan uz UNITED KINGDOM (no new registrations) GB
Vatican City State (Holy See) va UNITED STATES US
Saint Vincent And The Grenadines vc UNITED STATES MINOR OUTL.IS. UM
Venezuela ve URUGUAY UY
Virgin Islands (British) vg UZBEKISTAN UZ
Virgin Islands (U.S.) vi VANUATU VU
Viet Nam vn VATICAN CITY STATE VA
Vanuatu vu VENEZUELA VE
Wallis And Futuna Islands wf VIET NAM VN
Samoa ws VIRGIN ISLANDS (USA) VI
Yemen ye WALLIS AND FUTUNA ISLANDS WF
Mayotte yt WESTERN SAHARA EH
Yugoslavia yu YEMEN YE
South Africa za YUGOSLAVIA YU
Zambia zm ZAIRE ZR
Zaire zr ZAMBIA ZM
Zimbabwe zw ZIMBABWE ZW