ตับ คือชีวิต

มีคำพูดเปรียบเปรยไว้ว่า ตับ คือชีวิตของเรา รักชีวิตอย่าทำลายตับ ทำไมจึงมีคำพูดเช่นนี้มาลองดูกันครับ

20160810 ตับ 01
20160810 ตับ 03
20160810 ตับ 05
20160810 ตับ 07
20160810 ตับ 09
20160810 ตับ 11
20160810 ตับ 13
20160810 ตับ 15
20160810 ตับ 17
20160810 ตับ 19
20160810 ตับ 21
20160810 ตับ 23
20160810 ตับ 25
20160810 ตับ 27
20160810 ตับ 02
20160810 ตับ 04
20160810 ตับ 06
20160810 ตับ 08
20160810 ตับ 10
20160810 ตับ 12
20160810 ตับ 14
20160810 ตับ 16
20160810 ตับ 18
20160810 ตับ 20
20160810 ตับ 22
20160810 ตับ 24
20160810 ตับ 26
20160810 ตับ 28

You may also like...

Facebook Messenger