มาวัดดัชนีมวลกายกันเถอะคะ

คำนวณหาค่า BMI วัดความอ้วน เพื่อประเมินหาไขมันส่วนเกินในร่างกาย เพื่อคำนวณความเสี่ยงในการเป็นโรค

Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง

ประโยชน์ ใช้เพื่อดูอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ถ้าค่าที่คำนวนได้ มากหรือน้อยเกินไป เพราะถ้าเป็นโรคอ้วนแล้ว จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคนิ่วในถุงน้ำดี แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ผอมเกินไป ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายลดลง ดังนั้นควรรักษาระดับน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

40 หรือมากกว่านี้ : โรคอ้วนขั้นสูงสุด

BMI

35.0 – 39.9: โรคอ้วนขั้นที่ 2

28.5 – 34.9: โรคอ้วนขั้นที่ 1

18.5 – 23.4: น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ

23.5 – 28.4: น้ำหนักเกินแล้ว

น้อยกว่า 18.5: น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

Facebook Messenger