ค่ารักษาปรับตัวสูงขึ้น

ผมมีตัวอย่างค่ารักษาพยาบาลใหม่มาให้ดู เป็นอีกเหตุผลของการดูแลสุขภาพ ไม่ใช่รักษา ครับค่ารักษาพยาบาล

ขอบคุณที่มา : posttoday.com