คุณขาวผ่อง เม็ดเลือดขาวมาดแมน

ถึงเวลาออกโรงของ ” คุณขาวผ่อง ” เม็ดเลือดขาว มาดแมน นายทหารสุดหล่อ เพื่อนรักหนูแดง ที่คอยปกป้องร่างกายเราจากเชื้อโรคต่างๆ ^__^
คุณขาวผ่อง 01
คุณขาวผ่อง 02 คุณขาวผ่อง 03 คุณขาวผ่อง 04 คุณขาวผ่อง 05 คุณขาวผ่อง 06 คุณขาวผ่อง 07 คุณขาวผ่อง 08 คุณขาวผ่อง 09 คุณขาวผ่อง 10 คุณขาวผ่อง 11 คุณขาวผ่อง 12 คุณขาวผ่อง 13 คุณขาวผ่อง 14 คุณขาวผ่อง 15 คุณขาวผ่อง 16 คุณขาวผ่อง 17 คุณขาวผ่อง 18 คุณขาวผ่อง 19 คุณขาวผ่อง 20